View Our Website View All Jobs

Internship - Support / QA

Information in English below

 

Vill du göra praktik på Apegroup?

 

Vi är stolta över att vara en digital byrå i absolut framkant när det gäller digital utveckling. Vi prövar den senaste tekniken och strävar efter att ge våra kunder den bästa digitala upplevelsen just nu. Det betyder att vi alltid är nyfikna och vågar gå nya vägar, något som vi tror kombineras perfekt med lärande i arbete.

På Apegroup tar vi emot studenter både från yrkesutbildningar (i form av LIA) och från universitet (i form av examensjobb). Du som gör praktik hos oss har en handledare inom ditt område som hjälper dig att utvecklas och utmanas. Hos oss kommer du få ett eller flera interna projekt som passar för just dig och där du får chansen att själv hitta lösningar. Så långt som möjligt försöker vi också ge dig möjlighet att medverka i våra kundprojekt, detta då vi ser en stor vinst för alla i att få vara en del av ett team och kunna utbyta idéer och kunskaper.

 

Vi kan erbjuda praktik inom följande områden:

 • Testare av mobil- och webbapplikationer 

 

Hos oss får du:

 • En handledare som fungerar som din mentor under din tid på Ape
 • Din egen arbetsplats och lån av macbook pro
 • Medverka på alla våra interna utbildningar och hackathons
 • Frukostmys varje fredag
 • Bidrag till litteratur/onlinekurser för upp till 600kr/termin för att vidareutbilda dig


Så hur gör du för att få praktik hos oss? Vi har ett högt söktryck och tar endast emot några få personer per termin så du måste övertyga oss om att välja just dig. Du kan svara på ansökningsformuläret antingen på svenska och engelska.

 


_____________________________________________________________________

 


Looking for an Internship at Apegroup?

Interning at Apegroup could be a quite unique experience.

We’re proud to be a digital agency in the absolute forefront of digital development. We test the latest technologies and strive to provide our customers the best digital experience. It means, we’re always curious and dare to take new paths, which we think is a perfect environment for all interns.

On Apegroup we accept students from both vocational training (in form of LIA) and universities (in form of master thesis). All interns will have, a mentor, in your area, to help you grow and conquer challenges. With us, you will get one or more internal projects that will help you grow. And if possible, we’ll also give you the opportunity to participate in our customer projects. We see a big win for all parties if you want to be a part of our squad and exchange ideas and knowledge.

 

We can offer internships in the following areas:

 

 • Tester of mobile and web applications


So, What Exactly Does Apegroup Have To Offer?

 • A supervisor who serves as your mentor during your time at Ape
 • Your own workplace and loans of Computer Devices and Office Supplies
 • Participation in all our internal training and hackathons
 • Breakfast every Friday
 • Contribution to the Literature/online courses you need to develope (up to SEK 600/vacancy)


If you have your own proposal, please be clear about what kind of Internship and how you can contribute.

We have many applicants and accepts only a few interns per vacancy. Therefor, you have to convince us to choose you.

Read More

Apply for this position

Required*
Apply with Indeed
Attach resume as .pdf, .doc, or .docx (limit 5MB) or Paste resume

Paste your resume here or Attach resume file

150